Harm Nieman

Harm Nieman, oorspronkelijk hbo sociaal pedagogisch opgeleid aan de sociale academie te Groningen, begon in 2007 zijn zorgbureau Extern. Aanvankelijk bemiddelde hij, op grond van zijn ervaringsdeskundigheid, bij het aanvragen van zorgindicaties. Tot aan 2015 ging het om AWBZ – en Bureau Jeugdzorg indicaties. Honderden cliënten heeft hij ondersteuning geboden bij het aanvragen van zorg.

Sinds de grote wetswijziging van 2015 heeft zorgbureau Extern Vof (ook zijn partner Ciska Nieman is toegetreden in 2012) naast de cliëntondersteuning, ook begeleiding individueel toegevoegd aan het pallet van de zorg en dienstverlening.

De begeleiding individueel is veelal op grond van een WLZ of WMO indicatie en in enkele gevallen op grond van een jeugdhulp indicatie.

Met de start van Zorgbedrijf Durf gaat de organisatie maatwerk dagbesteding – en resocialisatie trajecten aanbieden. Vaak in combinatie met individuele begeleiding. De zorg wordt geboden onder zijn supervisie.